Οι υπηρεσιες μας

Το εκτελωνιστικό γραφείο της τελωνειακού αντιπροσώπου Τσιτάκη Λαμπρινή, βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Ερμού 18, 5ος οροφος και μαζί με τους συνεργάτες της αναλαμβάνει αναλαμβάνει οποιαδήποτε εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση εμπορευμάτων από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Ανάλογα με την χώρα καταγωγής και το εμπόρευμα, σας ενημερώνουμε για τα απαραίτητα έγγραφα και τις ενέργειες που θα χρειαστούν, ώστε να προχωρήσει η εισαγωγή με ασφάλεια και ταχύτητα.

Εισαγωγες

Εισαγωγές μπορεί να κάνει κάθε άτομο ή εταιρία που έχει αριθμό EORI& Α.Φ.Μ., στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.. Γενικά, τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει η διαδικασία μίας Εισαγωγής, είναι τα παρακάτω:

 • Τιμολόγιο από τον οίκο εξωτερικού.
 • Κιβωτολόγιο (packinglist).
 • Φορτωτική (οδική, ναυτιλιακή ή αεροπορική) (CMRήbilloflading).
 • Διατακτική (τίτλος κυριότητας του εμπορεύματος).
 • Πιστοποιητικά προτιμησιακής καταγωγής(π.χ. EUR1, FORMA, ATR1,CertificateofOrigin(πιστοποιητικό καταγωγής), κλπ.), κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται, αναλόγως της χώρας καταγωγής και του είδους εμπορεύματος.
 • DV1 (εφόσον χρειάζεται).
 • Άλλα πιστοποιητικά, εφόσον χρειάζονται, αναλόγως του εμπορεύματος.
 • Τιμολόγιο ναύλου και υπεύθυνη δήλωση για ανασφάλιστα, εφόσον απαιτούνται.
 • Έγκριση εισαγωγής όπου και εάν χρειάζεται για κάποιες κατηγορίες εμπορευμάτων.
 • Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση προς τον εκτελωνιστή.

Εξαγωγες

Με την εμπειρία που μας διακρίνει στο κομμάτι των εξαγωγών, αναλαμβάνουμε εξαγωγές προϊόντων για κάθε χώρα του κόσμου και με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. Παρέχουμε εμπεριστατωμένη ενημέρωση για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί, ενώ αναλαμβάνουμε και την έκδοση προτιμησιακών πιστοποιητικών που μπορεί να απαιτηθούν, αναλόγως με την χώρα προορισμού και το είδος εμπορεύματος.

Για να κάνει κάποιος εξαγωγή (εκτελωνισμό), θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής έγγραφα:

 • Τιμολόγιο εξαγωγής (invoice).
 • Κιβωτολόγιο (packinglist).
 • Πληροφορίες για εγγραφή στο ειδικό μητρώο εξαγωγών.
 • Δελτίο αποστολής.
 • Πιστοποιητικά, ανάλογα με το είδος εμπορεύματος και τη χώρα καταγωγής.
 • Φορτωτική
 • Αριθμό EORI.
 • Ηλεκτρονική εξουσιοδότησηπρος τον εκτελωνιστή.

Διαμετακομισεις

Κοινοτική διαμετακόμιση είναι η διακίνηση και διέλευση εμπορευμάτων από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ένα άλλο χωρίς δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κοινοτικής διαμετακόμισης. Η κοινοτική διαμετακόμιση αφορά την διακίνηση εμπορευμάτων από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της κοινότητας σε ένα άλλο, χωρίς δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις. Με βάση την κοινοτική νομοθεσία υπάρχουν δυο είδη κοινοτικής διαμετακόμισης , η εξωτερική και η εσωτερική.

i

Έγγραφα για Διαμετακομισεις

Έγγραφα που χρειάζονται για την κοινοτική διαμετακόμιση είναι τα παρακάτω:

 1. Διατακτική
 2. Εμπορικό τιμολόγιο (commercialinvoice)
 3. Φορτωτική εμπορευμάτων
 4. Πιστοποιητικό CITES εφόσον τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από είδη χλωρίδας και πανίδας τα οποία ανήκουν στον κατάλογο των προστατευόμενων ειδών και τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση
 5. Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση
 6. Αριθμό EORI

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΟΥ

Εκτελωνιστικό γραφείο Τσιτάκη Λαμπρινή

Ερμού 18, Θεσσαλονίκη Τήλ: 2310265169

Ερμού 18, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310265169 Κιν.: 6946040100

email: latsitaki@gmail.com